Технически изисквания за файлове за печат

Технически изисквания за файлове за печат

       Всички файлове за печат трябва да са конвертирани в CMYK, 250-300 dpi. Векторите и текстовете да са конвертирани в криви. За най-добър резултат използваните формати са: *psd, *ai, *tif, *eps, *cdr, *pdf. Файловете за печат трябва да бъдат с отпуснати по 2мм над крания размер от всяка страна за обрязване. Всички изображения и текстове трябва да бъдат на около 5мм от крайния размер. По-подробни разяснения, относно размерите на файловете за основни печатни материали, можете да откриете в изработените от нас шаблони.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани, с цел подобряване на услугата.