Изработка на Бранд бук

Що е то Бранд бук (Brand Book)?

Понятието Бранд бук произлиза от английски (Brand book) и буквално означава „книга за бранда“. Всъщност предназначението на този тип рекламен материал е да даде определени насоки, свързани с Вашия бранд, или иначе казано да обясни как марката Ви действа на практика. Бранд книгата събира в едно всички характеристики на Вашата фирмена идентичност и в т.ч. – логото и всички графични елементи, визия, мисия, мото, цветови модели, стандарти и др.

Важно!  Не бива да забравяме, че брандът е това, което потребителите възприемат и казват, че е! И точно поради тази причина целта на всеки бранд бук е да показва колко  уникална и различна е Вашата марка, и това трябва да бъде достатъчно разбираемо за клиентите Ви.

Кога е подходящо разработването на Бранд бук?

Завлядани от желанието бързо да привлекат аудиторията към своята марка, хората от бизнеса често не обръщат достатъчно голямо внимание на доброто й представяне и разработване. А това е ключов момент от развитието на фирмената идентичност. Не добре обмисленото предаване на посланието, свързано с Вашия бранд, би могло да доведе до неуспех на определени промоционални кампании, неточности при изработката на рекламните материали или объркване и неяснота у потребителите. А именно Бранд букът подпомага избягването на проблеми от този тип.

Вашият бранд бук трябва:

  • да е разработен от опитен дизайнер или рекламна агенция;
  • в него да бъдат правилно използвани логото и слоганът;
  • да бъде създаден, като всички негови елементи се допълват взаимно (цветове, шрифтове, допълнителни елементи на дизайна);
  • да бъде лесен за използане и да е в достатъчно достъпен за клиентите формат;

корпоративна идентичност Социална картаИзработка на Бранд бук от «Volik-Group»

Всеки маркетолог и бизнесмен знае, че потребителите създават емоционална връзка с марките, които използват. Бранд букът подпомага качественото изграждане на тази връзка, чрез сигурно поднасяне на Вашата фирмена информация (свързана с марката,продукта или услугата) сред контрагентите Ви. Ние от «Volik-Group» сме готови да бъдем Ваш верен партньор по пътя към щастливите потребители. Срещата с нашите мениджъри Ви гарантира високо качество на изработка, безупречно отношение и сигурен успех. Доверете се на нас за създаването на Вашият Бранд бук!

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани, с цел подобряване на услугата.