Хиляда брой визитки за нашите клиенти

Хиляда брой визитки за нашите клиенти

1000 брой двустрани пълноцветни визитки за Украински търговски „Надежда“, визитки са отпечатани на матов картон 350 гр с размер 50х90мм.

1000 брой визитки

Опаковка на 1000 брой визитки за нашите клиенти