Дизайн на лого за WC Robot

Дизайн на лого за WC Robot