Facebook Ads

Ерата на Facebook

Facebook е може би най- успешната социална мрежа в света (и в България) за последното десетилетие. Това е така, поради постоянните обновления, подобрения и различни допълнителни продукти, които постоянно се предлагат и изкушават потребителите. Тази популярност дава възможност на бизнесмените да успяват да повишат осведомеността за продукта или услугата си сред клиентите. Освен това Facebookпомага за изграждането на имидж на модерна организация, която е в крак с последните новости в интернет пространството и такава, която успява да ангажира вниманието на аудиторията с интересна информация.

Интересен факт: В световен мащаб, хората, които изполват всеки ден Facebook с цел работа, комуникация или просто развлечение, са приблизително 1.58 билиона. Това прави тази социална мрежа изключително подходяща за рекламиране на различни продукти или услуги.

Facebook Ads – Реклама във Фейсбук

Всъщност рекламата в социалните мрежи (и специално във Facebook) успя да наделее драстично над останалите традиционни рекламни канали. Това се случи поради няколко много важни нейни предимства:

  • Високо ниво на интерактивност с потребителите;
  • Много точно таргетиране (по различни критерии: населено място, пол, възраст и много др.;
  • Постоянна обратна връзка;
  • Сравнително ниска цена;
  • Високо ниво на информираност на потребителите.

Може да се каже, че рекламните кампании във Facebook не са толкова прости и лесни, колкото изглеждат. Всъщност това е процес с някои тънкости, които трябва да се спазват, за да може рекламата да доведе до желания успех. Много важна стъпка е прецизното бюджетиране – правилно разпределяне на ресурсите, или влагането на средства в най-работещите техники. Също така ,трябва съдържанието, което предлагате на потребителите си да бъде качествено и най-вече- разнообразно. Хората във Facebook много често и бързо се отегчават от еднотипни рекламни кампании, което автоматично води до губене на анагжираността и интереса им. Тенденция в създаването на рекламни кампании във Facebook e, че вече се използват не само познатите ни „банери“, но и видеоклипове, като се смята,че те са значително по-ефективни.

Реклама във Facebook от «Volik-Group»!

Ние от «Volik-Group» можем да подготвим за Вас ефективно управление на рекламата Ви във Facebook, в което се включва:

  • разпределен дневен бюджет,
  • оптимизиран спрямо нужния ефект,
  • детайлна информация, относно успеха на рекламната кампания, която се състои в измерването на конкретни показатели.

Тези дейности са ключови и са от голяма полза при оразмеряването на постигнатите резултати от кампанията във Facebook . Не се колебайте и се свържете с нашите мениджъри. «Volik-Group» -Вашият надежден рекламен партньор!

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани, с цел подобряване на услугата.