Реклама в мрежа на Берёзка

Предлагаме различни начини да рекламирате своите продукти и услуги в цялата мрежа на Берёзка в България.

Предимства за реклама в Берёзка:

  1. Голяма мрежа: повече от 30 магазини в цялата страна.
  2. Голям охват на посетителите. Приблизителен трафик на посетителите в цялата мрежа: 5000 купувачи през деня.
  3. Платежеспособна аудитория над 40 г, която състои от 75% българи и 25% руснаците.
  4. Голямо разнообразие на ностиелите в коите можете да сложете вашата реклама.

Списък на рекламни носители в Берёзка:

  1. Реклама на рекламен щанд в магазина. Можете да поставете вашите рекламни материали (флаери, визитки, бошури) на рекламния щанд во всеки магазин на мрежата. Стойност: 1 магазин – 30 лв/мес, цялата мрежа – 500 лв/мес.
  2. Реклама в касова зона на всеки магазин. Можете да поставете вашите рекламни материали в касова зона на всеки магазин на мрежата. Стойност: 1 магазин – 50 лв/мес, цялата мрежа – 800 лв/мес.
  3. Реклама на екрани в магазини на мрежата (в момента можем да предложим 3 магазина с екрани). Можете да сложете вашето видео или снимки. Стойност – 40 лв/мес за 1 екран.
  4. Реклама в журнал на березка. Тираж 10 000 бр/мес. Распространение над 30 магазини на Березка.