Wi-Fi реклама

Wi-Fi реклама – иновативен формат за реклама

Пазарът на рекламни услуги, както и другите сфери на бизнеса се развиват и еволюират. „Volik Group“ предлага ново и уникално решение за реклама на Вашите стоки и услуги в обществените Wi-Fi мрежи. Голямото количество от потенциални клиенти и купувачи, които използват безплатния достъп до Интернет, гарантирано ще видят Вашето предложение на своя смарфон или таблет.

КАК РАБОТИ WI-FI РЕКЛАМАТА?

За да получи достъп до Интернет по Wi-Fi ползвателят е необходимо да прегледа реклама (видеоклип или  динамичен банер), след което преминава на съответния сайт или landing page (целева страница), eдновременно с което получава достъп до Интернет. Безплатното свързване е ограничено по време и е 30 минути, след което е необходим следващ преглед на реклама. Рекламното съдържание автоматично се мащабира според размера на екрана на мобилното устройство и неговата ориентация.

ИНОВАЦИОНЕН ФОРМАТ НА РЕКЛАМАТА

Wi-Fi рекламата е нов начин за представяне на рекламната информация с висока степен на въздействие. Да вземем например средната посещаемост на търговски център (съкратено ТЦ), при средна посещаемост от 30 000 човека на ден. Количеството на ползващите Wi-Fi мрежата в ТЦ приемаме за 5% от посетителите, т.е. 1 500 човека на ден – а това е 45 000 човека на месец.

На един клиент се показват средно по 3 банера с рекламно съдържание, а това е общо рекламно въздействие върху 135 000 човека на месец от един търговски център.

ОСНОВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Това е нов начин на представяне на рекламното съдържание!
  • Начините и вариантите на представяне на рекламното съдържание са ограничени само от фантазията на рекламодателя!
  • Интерактивен начин на представяне на рекламното съдържание.
  • От сайтове и банери до видео и аудио съдържание и интерактивни анкети.
  • Готовото решение се осъществява лесно!
  • При правилна настройка на рекламната кампания, рекламодателят може целенасочено да насочи рекламата към необходимата му аудитория.
  • Возможност да се показва рекламата там, където е необходимоРекламодателят може да избира само тези места за реклама, където това му е необходимо и изгодно.
  • Екологична реклама без хартия, пластмаса, лепила и каквито и да било отпадъци!!

ГЪВКАВ ТАРГЕТИНГ

Гъвкавите настройки на таргетинга (географски, по време (по ден и час), по тип на устройствата) позволяват на рекламата да не се разсейва, да сегментира аудиторията и провежда рекламните кампании с висока точност. Ефективността на продажбите е много по-висока, защото предложението се прави непосредствено на потенциалния купувач. Вие можете да фокусирате рекламната си кампания до конкретен обект – например търговския център, в който се намира Вашият магазин.

ВИСОКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Средният CTR (избираемост) на рекламните  кампании в Wi-Fi достигат 8 – 10%, което позволява постигането на високоефективен и качествен трафик на сайта на рекламодателя, много по-евтино, отколкото реклама по телевизията или радио.

ВИЗУАЛЕН  КОНТАКТ  1 КЪМ  1

Банерът или видеоклипът се демонстрират на целия екран на устройството – В РЪЦЕТЕ НА КЛИЕНТА.

Продължителността е от 5 до 20 секунди, и е невъзможно да се пропусне!
При това, вниманието на клиента напълно се концентрира върху рекламното послание.

ИНТЕРАКТИВНОСТ  И  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА «ДИАЛОГ» С КЛИЕНТА

Клиентът не само вижда и чува рекламата, но веднага може да се запознае с информацията за продукта или услугата, преминавайки на сайта. Освен това е възможно да се отправят съобщения  за допълнително въздействие, като мини въпросници, персонални предложения, отстъпки и акции за привличане на клиентите.

ПРОЗРАЧНА  СИСТЕМА  НА  МОНИТОРИНГ

Вие можете да следите за хода и ефективността на рекламната кампания, като чрез отчета можете да виждате количеството на прегледите, влизанията в сайта, а също така и други параметри на провежданата рекламна кампания.

ГОТОВНОСТ  НА  КЛИЕНТИТЕ  ЗА ПРЕГЛЕД  НА РЕКЛАМАТА

Клиентите са готови за преглед на рекламното послание, което предполага лоялно отношение към рекламираните продукти и услуги. Рекламата не дразни, доколкото се появява само в момента на включване, т.е. преди отварянето на необходимите страници в Интернет. Да се говори за досадна реклама в този случай е неуместно.Wi-Fi-маркетингът е основан на свободата на избора – безплатният достъп до Интернет се предлага за много скромна цена – 10 – 20 секунди от личното време.

ВЪЗМОЖНОСТ  ЗА  БЪРЗО  СТАРТИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Вие не плащате за полиграфия и предпечатна подготовка, получавайки при това ефективност, по-висока от външната реклама. При наличие на готови рекламни клипове или банери, времето за стартиране на кампания е до 1 ден в произволно избрана точка.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани, с цел подобряване на услугата.